Menu Close

Strateginės kryptys

2022-2024M. STRATEGINIO PLANO TIKSLAI

1 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę formuojant ugdymosi kultūrą

2 TIKSLAS – Užtikrinti įtraukiojo ugdymo integracijos įgyvendinimą

3 TIKSLAS – Sustiprinti besimokinančios mokyklos kultūrą išryškinant nuolatinio profesinio tobulėjimo, lyderystės mokymuisi galimybių bei pozityvaus mikroklimato kūrimą

Skip to content