LOPŠELIO-DARŽELIO TRADICINIAI RENGINIAI:

Rugsėjis –   Rugsėjo 1-osios šventė ,, Naminuko sveikinimai sugrįžusiems“
Spalis     –   Rudenėlio šventė
Lapkritis –   Eigulių kapinių tvarkymas
Gruodis   –   šv.Kalėdų šventė
Vasaris   –   vakaronės su tėveliais, skirtos Lietuvos valstybės nepriklausomybės  ir atkūrimo šventėms paminėti
Kovas      –   Kaziuko mugė ; Užgavėnės
Balandis  –   Margučių ridenimo šventė
Gegužė   –  Mamyčių ar   Šeimos šventė
Tarpinstitucinis tradicinis renginys, lietuvių liaudies šokio šventė  ,,Šoku aš, šoki tu, šokame visi kartu“ ( dalyvauja svečiai iš Eigulių mikrorajono ikimokyklinių įstaigų)
Priešmokyklinių grupių vaikų atsisveikinimo su darželiu šventė
Birželis   –    Vaikų gynimo diena ; Sporto šventė
Įstaigos pedagogai tradiciškai užbaigę mokslo metus savo lėšomis vyksta į pažintines – edukacines keliones po Lietuvą bei užsienio šalis.