Menu Close

Komisijos, tarybos

KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,NAMINUKAS”
VEIKIANČIOS TARYBOS, KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Eil. Nr. Tarybos, komisijos, darbo grupės pavadinimas Atsakingų asmenų vardai, pavardės, pareigos
1. Įstaigos taryba D. Galbickienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja- pirmininkas

J. Židžiūnienė, tėvų atstovas, – narys

I. Bzdyriūtė, tėvų atstovas, – narys

J. Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja      ugdymui – narys

L. Klikodujeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – narys

B. Simonavičiūtė, meninio ugdymo mokytoja – narys

L. Klibavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, – narys

2. Darbo taryba R. Juškauskienė, dokumentų specialistė – pirmininkas

I. Smilgienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius

B. Zaksienė, mokytoja –  narys

   3. Vaiko gerovės komisija V. Vaitiekūnienė, direktorė – pirmininkas

R. Budrauskienė, logopedė – sekretorius

K. Grėvė, mokytoja – narys

J. Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininko pavaduotojas

A. Lencevičiūtė, socialinis pedagogas – narys

A. Auglytė  – narys

  4. Atestacinė komisija

J. Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys

I. Smilgienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius

E. Šedbarienė , mokytoja – narys

B. Zaksienė, mokytoja – narys

  5. Įsivertinimo darbo grupė J. Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – grupės kuratorė

L. Girdauskienė, mokytoja – narys

J. Kreivėnienė, mokytoja – narys

  6. Viešųjų pirkimų komisija G. Švelnė, sandėlininkė – pirmininkas

L. Klikodujeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – pirkimų organizatorius/ narys

J. Cibulskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narys

R. Juškauskienė, informacinių technologijų sistemų administratorė – narys

Ž. Didžiulienė, mokytoja – narys

  7. Inventorizacijos komisija Ž. Didžiulienė, mokytoja – pirmininkas

G. Švelnė, sandėlininkė – narys

R. Juškauskienė, informacinių technologijų sistemų administratorė – narys.

Mokytojų tarybos pirmininkas – V. Vaitiekūnienė, direktorė

Metodinės tarybos pirmininkas – J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

 

Skip to content