Menu Close

Ugdymo kokybės kriterijai

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,NAMINUKAS” UGDYMO KOKYBĖS KRITERIJAI.
Įstaigos pedagogai nuolat analizuoja, vertina savo bei kolegų veiklą, ugdytinių pasiekimus, jų pažangą, siekdami ugdymo kokybės.
Bendru susitarimu (metod. tarybos posėdžių 2011-11-30 protokolas Nr. 1, 2012-11-15 protokolas Nr. 1, mokytojų tarybos posėdžio  2012-12-13 protokolas Nr. 1) pedagogai nutarė, kad įstaigos pedagogų ugdymo kokybę reglamentuoja šie kriterijai:
1. Vaikų emocinio komforto užtikrinimas;
2. Laikymasis ir vadovavimasis įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje nurodytais principais – humaniškumo, demokratiškumo, pilietiškumo, atsinaujinimo, įvairovės, cikliškumo.
3. Realus, konkretus ugdymo proceso planavimas.
4. Ugdymas grindžiamas metodų įvairove, individualizavimu, minimalizuojant organizuotą veiklą su visa grupe bei pedagogo dominavimą.
5. Pagal esamą padėtį įstaigoje ( 4 grupėse nėra miegamųjų), sukurti palankią aplinką vaikui pačiam tyrinėti, žaisti, pasireikšti, atsiskleisti.
6. Į ugdymo procesą įtraukiami ugdytinių tėvai ( išnaudojamos visos įmanomos sąveikos su tėvais formos).
7. Pasiekti vaiko ugdyme pažangos ( vaiko pasiekimai vertinami, analizuojami atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galias ir padarytą pažangą tiek ikimokykliniame, tiek priešmokykliniame ugdyme).

VARTOTOJŲ PASITENKINIMO VIEŠOSIOMIS PASLAUGOMIS TYRIMAS.
Kauno lopšelis-darželis ,,Naminukas” 2013 m. birželio mėn. atliko vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimą.
Pagal šio tyrimo duomenis bus nustatytas pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis indeksas.

Tyrimo duomenys.

Skip to content