Menu Close

Vaikų priėmimas į įstaigą

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas

Mero potvarkis

Darbo grupės darbo reglamentas

Kauno m. ir Kauno r. tarpusavio sutartis

Sprendimas 2023-03-30 TS-128

Siuntimo į Kauno miesto darželius tvarka

Dėl siuntimo išdavimo į Kauno miesto darželius aprašo

Į lopšelį-darželį vaikai priimami Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka:

SPRENDIMAS DĖL 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 PAKEITIMO

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-561 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ pakeitimo“.

„Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašas“ Patvirtintas Kauno m. savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331(Kauno m. savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-561 redakcija).

  • Tėvai prašymus gali paduoti pasirinktoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, Švietimo ir ugdymo skyriuje arba internetu htpp://darzeliai.kaunas.lt. Su prašymu pateikia šeimos sudėtį arba gyvenamosios vietos deklaraciją,vaiko gimimo liudijimo kopiją.
  • Interesantai prašymuose gali keisti pageidaujamą lankymo datą.
  • Nebelieka laikino išsibraukimo iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Vaikas iš naujo įvedamas į eilę.
  • Turi būti raštiškas tėvų prašymas dėl atsisakymo lankyti įstaigą. Atsisakymą galima parašyti ne tik atvykus į įstaigą, bet ir elektroniniu paštu nurodydant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą.

 

Duomenys apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią vaiko priėmimo į grupę galimybes tėvai gali sužinoti  patys prisijungę prie http://darzeliai.kaunas.lt
Su ugdytinių tėvais sudaromos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartys, kuriose aptariami šalių įsipareigojimai, jos įsigaliojimas, nutraukimo sąlygos. Sutartys pasirašomos 2 egzemplioriais.

Skip to content