Menu Close

Papildomos paslaugos

 

Papildomos paslaugos  pavadinimas Papildomos paslaugos organizatorius Užsiėmimams skirtas laikas Ugdytinių amžius, kuriems organizuojamos nurodytos paslaugos Organizuojamos veiklos aprašymas
Muzikos užsiėmimai

(nemokamai)

Užsiėmimus veda meninio ugdymo (muzikos) mokytojos: Birutė Simonavičiūtė ir Janina Cibulskienė. Po 2 kartus (užsiėmimus) per savaitę kiekvienai grupei Visiems įstaigos ugdytiniams nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus (iki kol ugdytiniai neišvyksta į mokyklą) Pedagogės organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą, veda muzikos užsiėmimus, organizuoja ir veda vaikų šventes, muzikinius renginius įstaigoje. Ruošia vaikus miesto, respublikiniams pasirodymams, festivaliams, dalyvauja atvirose veiklose  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
Chorinis dainavimas

(nemokamai)

 Užsiėmimus veda meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Birutė Simonavičiūtė 2 kartus per savaitę dainavimui ir muzikai gabiems vaikams Ugdytiniams nuo 3m., gabiems muzikai, dainavimui Mokytoja veda individualizuotus muzikinius užsiėmimus, didaktinius – muzikinius žaidimus, lavina vokalą. Daug dėmesio skiria rinktinio choro pamokoms. Rengia profesionaliems pasirodymams, muzikiniams renginiams.
Kūno kultūros užsiėmimai

(nemokamai)

 

Užsiėmimus veda meninio ugdymo (kūno kultūra/laisvas judesys) mokytoja Lina Mejarienė 1,5 – 6 amžiaus vaikams

 

Po 1-2 kartus per savaitę užsiėmimai vyksta kiekvienai grupei Visiems įstaigos ugdytiniams nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio amžiaus (iki kol ugdytiniai neišvyksta į mokyklą) Mokytojos veda kūno kultūros užsiėmimus profesionaliam sportui įrengtose patalpose (tatamiu išklota sporto salė, specialia danga išklotas ir saugiai aptvertas lauko sporto aikštynas). Taip pat mokytojos su vyresniaisiais ugdytiniais dalyvauja mieste organizuojamuose sporto renginiuose, varžybose, sporto šventėse.
Socialinio pobūdžio šokių pamokos

(nemokamai)

Užsiėmimus veda

meninio ugdymo(šokių) mokytoja

Vilma Skublickaitė

3 kartus per savaitę 5 grupėms Visiems įstaigos ugdytiniams nuo 4 m. Mokytoja veda šokių pamokas supažindindama ugdytinius su įvairių šokių žanrais: disko šokiai; pramoginiai standartiniai šokiai (lėtas valsas, kvikstepas, čia-čia-čia, ); lietuvių liaudies šokiais (rateliai, žaidimai) bei ritmikos ir šokių pagrindais. Bendro kūno šokio trenažo metu ugdosi taisyklingos laikysenos pradmenų.
Ankstyvosios grafikos, dizaino, architektūros pradmenų ugdymas

(nemokamai)

Užsiėmimus veda meninio ugdymo mokytoja

Irma Smilgienė

1-2 kartus per savaitę 2 grupėms Visi dviejų priešmokyklinių grupių ugdytiniai Mokytoja organizuoja užsiėmimus 4-5 pogrupiais visiems priešmokyklinių grupių ugdytiniams. Užsiėmimų tikslas supažindinti su paminėtų sričių sąvokomis, funkcijomis, praktinės patirties pradmenimis. Išskirtinėmis priemonėmis (medis, metalas, molis, vaškas, tekstilė, ir kt.) organizuojamos netradicinės veiklos. Demonstruojama ir aptariama (skaidriniu pagrindu) vaizdinė medžiaga. Ugdoma vaikų vaizduotė, estetinis suvokimas, kūrybinė saviraiška bei grafinis inžinerinis aplinkos suvokimas.
Skip to content