Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

 


2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2023 m. IV ketv. Biudžeto vykdmo ataskaitų rinkinys

 


2023 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2023 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2023 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2023 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2023 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2023 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2022 m. IV ketv. Biudžeto vykdmo ataskaitų rinkinys

 


2022 m. III ket. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2022 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2022 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2022 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2022 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2022 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2021 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaita

 


2021 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2021 m. III ket. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2021 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2021 m. II ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2021 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2021 m. I ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2020 m. gruodžio 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaita

 


2020 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


2020 m. III ketv. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


2020 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


 

2020 m II ketv Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 


 

2020 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

 


 

2020 m. kovo 31 d. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita rugsėjo 30 d..pdf

Atsiųsti


2019 m. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atsiųsti


2019 m.  II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atsiųsti


2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d..pdf

Atsiųsti


2019 m I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atsiųsti


2019 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d..pdf

Atsiųsti


2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Atsiųsti


2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita gruodžio 31 d..pdf

Atsiųsti


2018 m. IV ketv. mokėtinų gautinų sumų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2018 m. IV ketv. ataskaita 1 forma. pdf

Atsiųsti


2018 m. IV ketv. ataskaita 7 priedas pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. forma nr. 2 K-730.pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. forma nr. 2 K-510.pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. forma nr. 2 K-41.pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. forma nr. 1.pdf

Atsiųsti


2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas rugsėjo 30 d..pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. 7 priedas.pdf

Atsiųsti


2018 m. III ketv. Aiškinamsis raštas ir finansinės ataskaitos.pdf

Atsiųsti


2018 m. II ketv. Aiškinamasis raštas ir finansinės ataskaitos.pdf

Atsiųsti


2018 m. II ketv. gautinų sumų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2018 m. II ketv. forma nr. 1.pdf

Atsiųsti


2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita birželio 30 d..pdf

Atsiųsti


2018 m. II ketv. 7 priedas.pdf

Atsiųsti


2018 m. I ketv. finansinė ataskaita.pdf

Atsiųsti


2018 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita kovo 31 d..pdf

Atsiųsti


2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

Atsiųsti


2017 m IV ketv. aiškinamasis raštas ir 2 forma.pdf

Atsiųsti


2017 m. III ketv. aiškinamasis raštas ir 2 forma.pdf

Atsiųsti


2017 m. III ketv. aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

Atsiųsti


2017 m. II ketv. aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

Atsiųsti


2017 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2017 m. II ketv. aiškinamasis raštas, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.pdf

Atsiųsti


2017 m. II ketv. 7 priedas.pdf

Atsiųsti


2017 m. I ketv. forma Nr. 4.pdf

Atsiųsti


2017 m. I ketv. forma Nr. 1.pdf

Atsiųsti


2017 m.I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

Atsiųsti


2017 m. I ketv. aiškinamasis raštas, Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.pdf

Atsiųsti


Veiklos rezultatų ataskaita (.pdf formatu)
Pinigų srautų ataskaita 1 (.pdf formatu)
Pinigų srautų ataskaita 2 (.pdf formatu)
Finansinės būklės ataskaita (.pdf formatu)
Grynojo turto pokyčių ataskaita (.pdf formatu)
Finansinės ataskaitos  III ketv. (.pdf formatu)
Pinigų srauto ataskaita 1 2012 m. (.pdf formatu)
Pinigų srauto ataskaita 2 2012 m. (.pdf formatu)
Finansinės būklės ataskaita 2012 m. (.pdf formatu)
Finansinės būklės ataskaita 2012 m. (tęsinys) (.pdf formatu)
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. (.pdf formatu)
Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. (tęsinys) (.pdf formatu)
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2012 m.
2013 m. Aiškinamasis raštas I ketv.
2013 m. Aiškinamasis raštas I ketv. (tęsinys)
2013 m. finansinės būklės ataskaita I ketv.
2013 m. finansinės būklės ataskaita I ketv. (tęsinys)
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita I ketv.
2013 m. Aiškinamasis raštas II ketv.
2013 m. Aiškinamasis raštas II ketv. (tęsinys)
2013 m. finansinės būklės ataskaita II ketv.
2013 m. finansinės būklės ataskaita II ketv. (tęsinys)
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30
Finansinės būklės ataskaita 2013-09-30(tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita 2013-06-30
Finansavimo sumos ir jų pokyčiai
Metinis 2013 m. Aiškinamasis raštas (1 lapas).
   (2lapas)
   (3 lapas)
   (4lapas)
   (5 lapas)
   (6 lapas)
   (7 lapas)
Aiškinamojo rašto priedai:  Nr. P23
  Nr. P09
 Nr. P08
 Nr. P21
   Nr. P04
  P04 (tęsinys)
 Nr. P03
 P03 (tęsinys)
 Nr. P10
 Nr. P11
 Nr. P17
  Nr. P24
 Nr. P12
  Nr. P12a
 Nr. P2
Metinė 2013 m. veiklos rezultatų ataskaita
Metinė 2013 m. finansinės būklės ataskaita
                           finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
Metinė 2013 m. grynojo turto pokyčių ataskaita
Metinė 2013 m. pinigų srauto ataskaita
                           pinigų srauto ataskaita (tęsinys)
    2014 m. finansinės būklės ataskaita I ketv.
       finansinės būklės ataskaita I ketv. (tęsinys)
    2014 m. veiklos rezultatų ataskaita I ketv.
    2014 m. finansavimo sumų likučiai I ketv.
    2014 m. finansavimo sumos ir jų pokyčiai I ketv.
2014 m. finansinės būklės ataskaita II ketv.
2014 m. finansinės būklės ataskaitos tęsinys
2014 m. veiklos rezultatų ataskaita II ketv.
2014 m. finansavimo sumos ir jų pokyčiai II ketv.
2014 m. finansavimo sumų likučiai II ketv.
    2014 m. Aiškinamasis raštas III ketv.
                 aiškinamasis raštas III ketv. (tęsinys).
    2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita III ketv.
    2014 m. Finansinės būklės ataskaita III ketv.
                 finansinės būklės ataskaita III ketv. (tęsinys).
    2014 m. Finansavimo sumų likučiai III ketv.
2014 m. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai III ketv.
   2014 m. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai III ketv.
   2014 m. Finansinės ataskaitos (metinės)
2014 m. Aiškinamasis raštas (metinis).
 Priedas 1
   Priedas 2
  2014 m. 2F SPEC
   2014 m. 2F SB
 2014 m. 2F INV
2014 m. 2F VB
  2014 m. AR
2015 m. Finansinės būklės ataskaita I ketv.
              finansinės būklės ataskaita (tęsinys).
2015 m. veiklos rezultatų ataskaita I ketv.
2015 m. finansavimo sumų likučiai I ketv.
2015 m. finansavimo sumos ir jų pokyčiai I ketv.
  2015 m. I ketv. 2F SB
   2015 m. I ketv. 2F VB
  2015 m. I ketv. 2F SPEC
  2015 m. I ketv. 2F AR
2015 m.  I ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 m.  I ketv. Forma Nr. 1
2015 m. Aiškinamasis raštas II ketv.
               aiškinamasis raštas II ketv. (tęsinys).
2015 m. Finansinės būklės ataskaita II ketv.
               finansinės būklės ataskaita II ketv. (tęsinys).
2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.
2015 m. Finansavimo sumų likučiai II ketv.
2015 m. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai II ketv.
   2015 m. II ketv. 2F SB
     2015 m. II ketv. 2F VB
    2015 m. II ketv. 2F SPEC
       2015 m. II ketv. 2F AR
2015 m.  II ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 m.  II ketv. Forma Nr. 1
   Finansinė 2014 m. ataskaita grupėms
2015 m.  Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas III ketv.  
2015 m. Finansinės būklės ataskaita III ketv.
2015 m. Veiklos rezultatų ataskaita III ketv.
2015 m. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai III ketv.
​2015 m. Finansavimo sumų likučiai III ketv.
​2015 m. Aiškinamasis raštas III ketv.
              Priedai:      2015 m. III ketv. 4 mm
2015 m. III ketv. INV
2015 m. III ketv. SPEC
2015 m. III ketv. MK
2015 m. III ketv. SB
2015 m.  III ketv. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2015 m.  III ketv. Forma Nr. 1
                       

2015 m. metinė finansinė ataskaita

Atsiųsti


2015 m. metinė veiklos ataskaita

Atsiųsti


2015 m. metinė grynojo turto pokyčių ataskaita

Atsiųsti


2015 m. metinė pinigų srauto ataskaita

Atsiųsti


2015 m. finansinė ataskaita

Atsiųsti


2015 m. aiškinamasis raštas

Atsiųsti


2015 m. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Atsiųsti


2015 m. Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Atsiųsti


2015 m. Savivaldybės finansuojamų įstaigų spec. dotacija minimalios algos kėlimui

Atsiųsti


2015 m. Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos program ( spec.lėšos)

Atsiųsti


2015 m. Investicijų programa (biudžetas)

Atsiųsti


2015 m. finansų ataskaitų aiškinamasis raštas (metinis).pdf

Atsiųsti


2015 m. finansinių ataskaitų aiškinamojho rašto (tęsinys).pdf

Atsiųsti


2016 m. I ketv. Aiškinamasis raštas.pdf

Atsiųsti


2016m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio_aiškinamasis_raštas.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. finansinės_būklės_ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. veiklos_rezultatų_ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. finansavimo_sumų_likučiai.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. finansavimo_sumos_ir_pokyčiai.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv.forma_nr._1..pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. savivaldybės_finansuojamų_įstaigų_veiklos_programa__biudžetas_.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. valstybinių_funkcijų_vykdymo_programa.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. savivaldybės_finansuojamų_įstaigų_veiklos_programa__spec._lėšos_.pdf

Atsiųsti


2016_m. I ketv. mokėtinų_ir_gautinų_sumų_ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. finansinė ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. aiškinamasis raštas.pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa biudžetas.pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos).pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. valstybinių funkcijų vykdymo programa.pdf

Atsiųsti


2016 m. II ketv. informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas priemones ir finansavimo šaltinius.pdf

Atsiųsti


2016 m. rugsėjo 30 d. finansinės būklės ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. rugsėjo 30 d. aiškinamasis raštas.pdf

Atsiųsti


2016 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės finansuojamų įst. specialioji dotacija minimalios algos kėlimui.pdf

Atsiųsti


2016 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės finansuojamų įst. veiklos programa (biudžetas).pdf

Atsiųsti


2016 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės finansuojamų įst. veiklos programa (spec. lėšos).pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 1 dalis .pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 2 dalis .pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 3 dalis .pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. pinigų srautų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės finansuojamų įst. veiklos programa (biudžetas) .pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės finansuojamų įst. specialioji dotacija minimalios algos kėlimui.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. Savivaldybės finansuojamų įst. veiklos programa (spec. lėšos).pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. Valstybinių funkcijų vykdymo programa.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita.pdf

Atsiųsti


2016 m. gruodžio 31 d. forma Nr.1.pdf

Atsiųsti


Skip to content