Menu Close

Įstaigos vizija

Saugi, išlaikanti besimokinančios organizacijos kultūros statusą, viena iš patraukliausių šeimai Eigulių seniūnijoje ikimokyklinė ugdymo įstaiga, bendruomeniškai kurianti inovatyvų ugdymo turinį ir netradicines aplinkas, užtikrinant vaiko gerovę bei įtraukiojo ugdymo integracijos įgyvendinimą.

Skip to content