Muzikos užsiėmimus veda muzikos mokytojos: Birutė Simonavičiūtė ir Janina Cibulskienė. Pedagogės organizuoja ir vykdo vaikų muzikinį ugdymą, veda muzikos užsiėmimus 2 kartus per savaitę kiekvienai grupei nuo ankstyvojo amžiaus. Organizuoja ir veda vaikų šventes, muzikinius renginius, konsultuoja auklėtojas muzikinio ugdymo klausimais.

 

 

 

 

Įstaigoje teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimus. Spec. poreikių vaikai integruojami į bendrosios paskirties grupes. Vaikų kalbos sutrikimus padeda ištaisyti logopedės: Ilma Šivokienė ir Sonata Lodienė.

 

 

 

 

 

Kūno kultūros užsiėmimus sporto salėje veda kūno kultūros pedagogės: Laurita Klikodujeva  ir Lina Prasauskienė. Kūno kultūros užsiėmimai vyksta 2 kartus savaitėje kiekvienai grupei nuo 3 m. vaikų amžiaus. Pedagogės organizuoja sporto renginius , dalyvauja su vaikais mieste organizuojamuose sporto renginiuose, varžybose, sporto šventėse.