ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS LOGOPEDO PASLAUGOS

Nuo 2020m. spalio mėn įstaigoje dirba logopedė Rasa Budrauskienė. Atsižvelgiant į esamą spec. poreikių vaikų skaičių bei pakankamai dažnas ugdytinių kalbos ir kalbėjimo problemas specialistas dirba už 1,5 etato. Logopedė teikia speciąliąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų. Taip pat rūpinasi vaikų kalbos vystymosi raida, vaikų kalbos ugdymu, bendradarbiaujant su vaiko šeima, įstaigos bendruomene ir socialiniais partneriais.

ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS MOKYTOJO PADĖJĖJO PASLAUGOS

Nuo 2020m.  kovo mėnesio įstaigoje dirba mokytojo padėjėja Kristina Zaksaitė. Mokytojo padėjėja padeda ribotų galimybių vaikui, vaikų grupei savarankiškai dalyvauti ugdyme. Mokytojo padėjėjos dirba su  ugdytiniais, turinčiais  didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Pagal normatyvus ir turimą šių ugdytinų skaičių mokytojo padėjėja dirba už 0,5 etato.