MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMAI

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ NEPRIKLAUSOMAI NUO GYVENAMOSIOS VIETOS

2023 m. vasario 7 d. Nr. T-32

Mokėjimo tvarkos aprašas