Eil. Nr. Pedagogo

vardas,pavardė

Išsilavinimas Specialybė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Vilma Marija Auglienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
2. Rasa Budrauskienė Aukštasis (magistras) Edukologija.

Logopedija ir specialioji pedagogika

Logopedas Logopedas
3. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III-ia vadybine

kategorija

 

.

4. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika Meno mokytojas (muzika)

 

Neformaliojo ugdymo  vyresnysis muzikos mokytojas
5. Živilė Didžiulienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 

Mokytojas Vyresnysis mokytojas
6. Lina Girdauskienė Aukštasis Edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
7. Dovilė Galbickienė Aukštasis (magistras) Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

 

Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Mokytojas metodininkas
8. Julija Kreivėnienė Aukštasis neuniversitetinis

 

Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
9. Eglė Mačianskienė Aukštasis

koleginis

 

Ikimokyklinio ir priešmokykli-nio ugdymo pedagogika Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo)

 

Mokytojas
10. Rasa Mačianskienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
11. Jolanta Nekrošienė Aukštasis neuniveritetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

12. Aldona Nevidomskienė Aukštesnysis Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Mokytojas Vyresnysis mokytojas
 

13.

 

Birutė Simonavičiūtė

 

Aukštasis

Choro meno vadovas mokytojas Meno mokytojas (muzika)  

Mokytojas metodinikas

14. Vilma Skublickaitė Aukštasis Choreografija Meno mokytojas (šokiai) Mokytojas metodinikas

 

15. Elvyra Šedbarienė Aukštesnysis Pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

16. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

 

Mokytojas metodininkas
17. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Meno mokytojas

(dailė)

Mokytojas metodininkas

 

18. Edita Vainauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

19. Berutė Zaksienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

20. Lina Mejarienė Auštasis (magistras) Kūno kultūros/meninio ugdymo mokytoja Meno mokytojas (kūno kultūra)  Mokytojas