1 2 3 4 5 6
Eil. Nr. Pedagogo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Ieva Akulauskienė Mokytojas
2. Augustina Auglytė VDU Tarptautinė ekonomika Mokytojas
3. Rasa Budrauskienė Aukštasis (magistras) Edukologija.

Logopedija ir specialioji pedagogika

Logopedas Logopedas
4. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Atestacija nevykdoma
5. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Vyresnysis mokytojas
6. Živilė Didžiulienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
7. Lina Girdauskienė Aukštasis Edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

8. Dovilė Galbickienė Aukštasis (magistras) Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Mokytojas metodininkas
9. Kristina

Grevė

Aukštasis (magistras) Lietuvių filologija

Pedagogika

Mokytojas Mokytojas
10. Inga Grušpalkienė Studijuoja Panevėžio kolegijoje Ikimokyklinis – priešmokyklinis ugdymas Mokytojas
11. Irma Kazakevičienė Studijuoja Kauno kolegijoje Ikimokyklinė – priešmokyklinė pedagogika Mokytojas
12. Julija Kreivėnienė Aukštasis neuniversitetinis

 

Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
13. Audronė Kuodienė Aukštasis (magistras) Ugdymo psichologijos Psichologas Ketvirtos kategorijos psichologas
14. Aušra Lencevičiūtė Aukštasis

 

Socialinė pedagogika Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas

 

15. Eglė Mačianskienė Aukštasis

koleginis

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika Mokytojas

 

Mokytojas
16. Lina Mejarienė Auštasis (magistras) Edukolologija

Kūno kultūros mokytoja

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

(kūno kultūra)

 Mokytojas
17. Loreta Mendelė Studijuoja Kauno kolegijoje Ikimokyklinis – priešmokyklinis ugdymas Mokytojas
18. Jolanta Nekrošienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
19. Sondra Panovienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas, edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
20. Skirmantė Sargautytė Studijuoja VDU Ikimokyklinis – priešmokyklinis ugdymas Mokytojas
21. Birutė Simonavičiūtė Aukštasis Choro meno vadovas mokytojas Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Mokytojas

metodininkas

22. Vilma Skublickaitė Aukštasis Choreografija Meninio ugdymo mokytojas

(šokiai)

Mokytojas metodinikas
23. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Mokytojas metodininkas
24. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Meninio ugdymo mokytojas

(dailė)

Mokytojas

 

25. Elvyra Šedbarienė Aukštesnysis Pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

26. Berutė Zaksienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas