Įstaigos pedagogai

Ei. Nr

Pedagogo vardas , pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1.

Vilma Marija Auglienė

Aukštesnysis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

2.

Janina Cibulskienė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Ikimokyklinio ugdymo ped.ir muzika

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Meno pedagogas

( muzika)

III-ia vadyb. kat.

Neformaliojo ugdymo  vyresnysis muzikos mokyt.

3.

Živilė Didžiulienė

Aukštasis

Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

4.

Lina Girdauskienė

Aukštasis

Edukologija

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

5.

Dovilė Galbickienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Vyresnysis

Auklėtojas

6.

Laurita Klikodujeva

Aukštasis

Kūno kultūros ir sporto pedagogika

Kūno kultūros pedagogas

Neformalio jo ugdymo vyresnysis kūno kultūros mokyt.

7.

Laimutė Kolpakova

Aukštasis neuniversitetinis

Pradinio ugdymo pedagogika

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vyresnysis auklėtojas

8.

Julija Kreivėnienė

Aukštasis neuniversitetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Auklėtojas

9.

Sonata Lodienė

Aukštasis

Spec. pedagogiika

Logopedas

Neatestuota

10.

Zita Majauskienė

Aukštesnysis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vyresnysis auklėtojas

11.

Jolanta Nekrošienė

Aukštasis neuniveritetinis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Auklėtojas

12.

Aldona Nevidomskienė

Aukštesnysis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Vyresnysis auklėtojas

13.

Audronė Pastelienė

Aukštasis

Vaikystės pedagogika

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

14.

Lina Prasauskienė

Aukštasis

Judesio korekcijos mokytojas

Kūno kultūros pedagogas

Neformaliojo ugd. Vyresnysis kūno kultūros mokyt.

15.

Birutė Simonavičiūtė

Aukštasis

Choro meno vadovas

Mokytojas

Meno pedagogas

( muzika)

Mokytojas metodinikas

16.

Elvyra Šedbarienė

Aukštesnysis

Pedagogika ir psichologija

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

17.

Ilma Šivokienė

Aukštasis

Specialioji pedagogika ir psichologija

Logopedas

Logopedas metodininkas

18.

Irma Smilgienė

Aukštasis

Vaikystės pedagogika

Auklėtojas

Auklėtojas metodininkas

19.

Almonė Stapčinskienė

Aukštesnysis

Pradinio mokymo pedagogika ir psicologija

Auklėtojas

Priešmokyklinio ugdymo ped.

Vyresnysis auklėtojas

20.

Diana Šukienė

Aukštasis

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

21.

Birutė Zaksienė

Aukštasis neuniv.

Ikimokyklinis ugdymas

Auklėtojas

Vyresnysis auklėtojas

Nuo 2019-09-01 reikalinga auklėtoja dirbti 1 etatu.
​Nuo 2019-09-01 reikalingas kiemsargis dirbti 1 etatu.