Eil. Nr. Pedagogo

vardas,pavardė

Išsilavinimas Specialybė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Vilma Marija Auglienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
2. Rasa Budrauskienė Aukštasis Edukologija.

Šiuo metu studijuoja speciąliąją pedagogiką ir logopediją

Logopedas Neatestuota
3. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui III-ia vadybine

kategorija

 

.

4. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika Meno mokytojas (muzika)

 

Neformaliojo ugdymo  vyresnysis muzikos mokytojas
5. Živilė Didžiulienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 

Mokytojas Vyresnysis mokytojas
6. Lina Girdauskienė Aukštasis Edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
7. Dovilė Galbickienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

 

Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Vyresnysis mokytojas
8. Julija Kreivėnienė Aukštasis neuniversitetinis

 

Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
9. Aušra Lencevičiūtė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas. Pradinio mokymo pedagogika ir psichologija Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

 

Mokytojas
10. Eglė Mačianskienė Aukštasis

koleginis

 

Ikimokyklinio ir priešmokykli-nio ugdymo pedagogika Mokytojas (priešmokyklinio ugdymo)

 

Mokytojas
11. Rasa Mačianskienė Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtojas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
12. Danutė Rūta Matusevičiūtė

 

Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
13. Jolanta Nekrošienė Aukštasis neuniveritetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

14. Aldona Nevidomskienė Aukštesnysis Pradinio mokymo pedagogika ir metodika Mokytojas Vyresnysis mokytojas
 

15.

 

Birutė Simonavičiūtė

 

Aukštasis

Choro meno vadovas mokytojas Meno mokytojas (muzika)  

Mokytojas metodinikas

16. Vilma Skublickaitė Aukštasis Choreografija Meno mokytojas (šokiai) Mokytojas metodinikas

 

17. Elvyra Šedbarienė Aukštesnysis Pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

18. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

 

Mokytojas metodininkas
19. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Meno mokytojas

(dailė)

Mokytojas metodininkas

 

20. Edita Vainauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

21. Berutė Zaksienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

22. Elena Zdanienė

 

Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytojas Mokytojas