1 2 3 4 5 6
Eil. Nr. Pedagogo vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigybė Kvalifikacinė kategorija
1. Vilma Marija Auglienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
2. Rasa Budrauskienė Aukštasis (magistras) Edukologija.

Logopedija ir specialioji pedagogika

Logopedas Logopedas
3. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Atestacija nevykdoma
4. Janina Cibulskienė Aukštasis Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir muzika Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Vyresnysis mokytojas
5. Živilė Didžiulienė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
6. Lina Girdauskienė Aukštasis Edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

7. Dovilė Galbickienė Aukštasis (magistras) Ikimokyklinis ugdymas

Edukologija

Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Mokytojas metodininkas
8. Kristina

Grevė

Aukštasis (magistras) Lietuvių filologija

Pedagogika

Mokytojas Mokytojas
9. Julija Kreivėnienė Aukštasis neuniversitetinis

 

Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
10. Audronė Kuodienė Aukštasis (magistras) Ugdymo psichologijos Psichologas Ketvirtos kategorijos psichologas
11. Aušra Lencevičiūtė Aukštasis

 

Socialinė pedagogika Socialinis pedagogas Socialinis pedagogas

 

12. Eglė Mačianskienė Aukštasis

koleginis

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika Mokytojas

 

Mokytojas
13. Lina Mejarienė Auštasis (magistras) Edukolologija

Kūno kultūros mokytoja

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

(kūno kultūra)

 Mokytojas
14. Jolanta Nekrošienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas
15. Sondra Panovienė Aukštasis neuniversitetinis Ikimokyklinis ugdymas, edukologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas
16. Birutė Simonavičiūtė Aukštasis Choro meno vadovas mokytojas Meninio ugdymo mokytojas (muzika) Mokytojas

metodininkas

17. Vilma Skublickaitė Aukštasis Choreografija Meninio ugdymo mokytojas

(šokiai)

Mokytojas metodinikas
18. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Mokytojas

(priešmokyklinio ugdymo)

Mokytojas metodininkas
19. Irma Smilgienė Aukštasis Vaikystės pedagogika Meninio ugdymo mokytojas

(dailė)

Mokytojas

 

20. Elvyra Šedbarienė Aukštesnysis Pedagogika ir psichologija Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

21. Edita Vainauskienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

22. Berutė Zaksienė Aukštesnysis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Vyresnysis mokytojas

 

23. Elena Zdanienė Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytojas Mokytojas