NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

METODINIAI NURODYMAI PEDAGOGAMS DĖL DARBO NUOTOLINIU BŪDU SU VAIKAIS IR TĖVAIS

 

DARBUOTOJŲ SUSITARIMAI IR TAISYKLĖS DĖL DARBO NUOTOLINIU BŪDU

 

INFORMACIJA TĖVELIAMS DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ KARANTINO METU