Naujienos

Priešmokyklinės “Varliukų” grupės ugdytiniai kurį laiką buvo susitelkę į kosmoso inžineriją. Tema pasirodė be galo įdomi, pagrįsta neeiliniais stebėjimais ir netikėtais atradimais.

 Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą siekiame visapusiško vaikų ugdymo(si). “Boružėlių” ir “Varliukų” grupės projektas “Žiemos pramogos” atskleidžia visų ugdomųjų kompetencijų plėtotę.

Projektas Žiemos pramogos

Įtvirtinant ir plėtojant STEAM veiklas, tyrinėjimus, loginį/matematinį mąstymą,  “Bitučių” grupės ugdytiniai mėnesio laikotarpyje siekė užsibrėžto tikslo – patenkinti poreikį pažinti skaičius per pojūčius, žaidimus, muziką, dailę. Pajusti norą skaičiuoti, skirti, pavadinti, bei realiai suvokti skaičių reikšmę iki 10 -ties, pritaikant STEAM metodus. Ugdytiniai susipažino su skaičiais, juos liesdami, piešdami, lipdydami, aplikuodami, konstruodami, dainuodami daineles, mokydamiesi eilėraštukų.  „Skaičiai ant sniego’’- vaikai piešė skaičius ant sniego, kur pademonstravo savo kūrybinius-meninius gebėjimus ir kūrė pasirinktą vieną skaičių iki 10-ties, taip pat susipažinome su paros laiku ir laikrodžio skaičių reikšme.

Sausio mėnesį  atvykusios tikros žiemos sąlygos sudarė sąlygas ,,Meškučių” grupės ugdytiniams pratęsti projekto “Sniego ir ledo paslaptys”. Pačiomis šalčiausiomis dienomis, neinant į lauką daug dėmesio skyrėme kitiems tyrinėjimas grupėje bei loginio mąstymo žaidimams.

Sausio mėnuo mums visiems priminė, kas yra tikra žiema. Gausus, nuostabaus grožio sniegas, spustelėjęs šaltukas, susiformavę ledukai leido visiems patirti nuostabias akimirkas. Ugdytiniai ne tik lauke, bet ir grupėje tyrinėjo sniego ir ledo savybes, eksperimentavo šalčiu ir šiluma. išvykų į mišką metu padėjo paukšteliams išgyventi šaltuko nuotaikas.  Bet už vis labiausiai…. patyrė nuostabų žiemos džiaugsmą išdykaujant, statant senius besmegenius, lenktyniaujant su rogutėmis, dūkstant sniego pusnyse.

           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2021m. sausio11d. įsakymu Nr. V- 48 „ Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo organizuojamas kasmetinis įstaigos direktoriaus veiklos vertinimas.

           Direktorius iki kiekvienų metų sausio 20d. privalo  supažindinti įstaigos bendruomenę su atliktomis praėjusių metų veiklos užduotimis, pasiektais rezultatais bei jų vertinimo rodikliais. Bendruomenė turi teisę per 10 dienų nuo viešai paskelbtos ataskaitos pateikti siūlymus dėl direktoriaus vertinimo lopšelio-darželio tarybai.

           Gerb. įstaigos bendruomenės nariai, jei turite siūlymų dėl direktorės Vaidos Vaitiekūnienės veiklos vertinimo raštu kreipkitės į lopšelio-darželio „Naminukas“ tarybos pirmininkę Dovilę Galbickienę elektroniniu paštu dp8108@gmail.com.

Vadovo ataskaita

Įkėlimo data 2021-01-19

Prieš užbaigiant 2020m. norėtųsi dar kartą pasidžiaugti gražiomis, šviesiomis ir be galo šiltomis ugdytinių tiek kasdieninės, tiek projektinės veiklos akimirkomis. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, nepaisant ne visada šiais metais palankių ugdymo(si) sąlygų, sugebėjo visuomet būti energingi, motyvuoti veikti, teikti siūlymus, diskutuoti, atrasti, sukurti… Dėka sumanių, darbščių ir atsakingų priešmokyklinio ugdymo pedagogų parengta ne viena nuostabaus grožio paroda, tikslingas ir reikšmingas projektas. Pasidžiaukime projekto ” MIŠKO DOVANOS” bei   virtualios parodos “IŠ DIENOS Į NAKTĮ, IŠ RUDENS Į ŽIEMĄ” akimirkomis.
Aktualu
Aktualu
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Zipio draugai”
Programa ,,Zipio draugai”
Sveikatiada
Sveikatiada
tėvų linija
tėvų linija
vaikų linija
vaikų linija