Naujienos

           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2021m. sausio11d. įsakymu Nr. V- 48 „ Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo organizuojamas kasmetinis įstaigos direktoriaus veiklos vertinimas.

           Direktorius iki kiekvienų metų sausio 20d. privalo  supažindinti įstaigos bendruomenę su atliktomis praėjusių metų veiklos užduotimis, pasiektais rezultatais bei jų vertinimo rodikliais. Bendruomenė turi teisę per 10 dienų nuo viešai paskelbtos ataskaitos pateikti siūlymus dėl direktoriaus vertinimo lopšelio-darželio tarybai.

           Gerb. įstaigos bendruomenės nariai, jei turite siūlymų dėl direktorės Vaidos Vaitiekūnienės veiklos vertinimo raštu kreipkitės į lopšelio-darželio „Naminukas“ tarybos pirmininkę Dovilę Galbickienę elektroniniu paštu dp8108@gmail.com.

Vadovo ataskaita

Įkėlimo data 2021-01-19

Prieš užbaigiant 2020m. norėtųsi dar kartą pasidžiaugti gražiomis, šviesiomis ir be galo šiltomis ugdytinių tiek kasdieninės, tiek projektinės veiklos akimirkomis. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, nepaisant ne visada šiais metais palankių ugdymo(si) sąlygų, sugebėjo visuomet būti energingi, motyvuoti veikti, teikti siūlymus, diskutuoti, atrasti, sukurti… Dėka sumanių, darbščių ir atsakingų priešmokyklinio ugdymo pedagogų parengta ne viena nuostabaus grožio paroda, tikslingas ir reikšmingas projektas. Pasidžiaukime projekto ” MIŠKO DOVANOS” bei   virtualios parodos “IŠ DIENOS Į NAKTĮ, IŠ RUDENS Į ŽIEMĄ” akimirkomis.

Gerb. Tėveliai,

Kaip ir iki šiol, lopšelis-darželis “Naminukas” dirbs įprastu būdu ir priims vaikus pagal esamą darbo grupių laiką. Darbas įstaigose organizuojamas laikantis jau įprastų būtinų saugumo sąlygų. Vis dėlto rekomenduojama įstaigą lankyti tik tiems vaikams, kurių tėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Direktorė 864890448

“Boružėlių” grupės vaikučiai   kalbos ir komunikavimo kompetenciją  lavina nuolat, dažnai per pasakas. Kalba yra viena iš svarbiausių bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių. Savo veiklose stengiasi sieti kalbą ir meninį ugdymą, nes tiek kalba, tiek menas – palankiausi vaikų minčių, jausmų, vaizduotės raiškai.

Už lango vis prastėjant orui ir dažniau sulaukiant lietaus lopšelio grupės “Ežiukų” vaikai smalsauja kas tas lietus, iš kur lyja.  Patys kūrė debesėlį skaidriame inde, iš skutimosi putų, kad galėtų stebėti kaip debesėliui “per sunku” laikyti vandenėlį ir jis prakiūra. Tai pat mažieji “Ežiukai” dažnai ugdymo(si) procese naudoja įvairias netradicines priemones bei kuria savo “Ežiukų” grupės simboliką.

Nuo 2020m. rugsėjo mėnesio įstaiga pradėjo dalyvauti ilgalaikiame Respublikiniame projekte  “Sveikatiada”.  Projektas skirtas sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo veiklų įgyvendinimui ugdymo įstaigose. Startavo “Pelėdžiukų” grupė….. priėmėme “Sveikatiados” iššūkį “10000 žingsnių vieni juokai” ir įveikė per vieną dieną, nors jiems dar tik 3 – 4 metukai. ŠAUNUOLIAI !!!!!!!
Aktualu
Aktualu
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Zipio draugai”
Programa ,,Zipio draugai”
Sveikatiada
Sveikatiada
tėvų linija
tėvų linija
vaikų linija
vaikų linija