KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,NAMINUKAS”
NUO 2020 – 01 – 02 VEIKIANČIOS TARYBOS, KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil. Nr. Tarybos, komisijos, darbo grupės pavadinimas Atsakingų asmenų vardai, pavardės, pareigos
1. Įstaigos taryba D. Galbickienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja- pirmininkas

Jurgita Židžiūnienė, tėvų atstovas, – narys

Asta Milbutienė, tėvų atstovas, – narys

J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui – narys

L. Klikodujeva, direktoriaus pavaduotoja ūkiui – narys

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

L. Klibavičienė, mokytojo padėjėja, – narys

V.M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

 

2. Darbo taryba R. Juškauskienė, raštvedė – pirmininkas

I. Smilgienė, mokytoja-metod., – sekretorius

V.M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

3. Atestacinė komisija J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui – pirmininkas

I. Smilgienė, mokytoja-metod., – sekretorius

E. Šedbarienė, vyr. mokytoja – narys

B. Zaksienė, vyr. mokytoja – narys

   4. Vaiko gerovės komisija V. Vaitiekūnienė, direktorė – pirmininkas

R. Budrauskienė, logopedė – pavaduotojas

K. Zaksaitė, mokytojo padėjėja – sekretorius

J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui – narys

V. M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

R. Mačianskienė, mokytoja – narys

L. Sakalauskaitė, visuomenės sveikatos centro specialistė – narys

L. Klikodujeva, direktoriaus pavaduotoja ūkiui – narys

  5. Įsivertinimo darbo grupė
Grupės kuratorė – J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui
L. Girdauskienė, vyr. mokytoja
J. Kreivėnienė, vyr. mokytoja
I. Smilgienė, mokytojas metodininkas
R. Budrauskienė – logopedė
  6. Viešųjų pirkimų komisija L. Klikodujeva, direktorės pavad. ūkiui – pirkimų organizatorius

Ž. Didžiulienė, priešm. ugd. mokytoja – narys

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – narys

  7. Inventorizacijos komisija Ž. Didžiulienė -pirmininkas

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

V. Šklėrienė, sandėlininkė – narys

Mokytojų tarybos pirmininkas – V. Vaitiekūnienė, direktorė

Metodinės tarybos pirmininkas – J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui