KAUNO LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,NAMINUKAS”
NUO 2020 – 01 – 02 VEIKIANČIOS TARYBOS, KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Eil. Nr. Tarybos, komisijos, darbo grupės pavadinimas Atsakingų asmenų vardai, pavardės, pareigos
1. Įstaigos taryba D. Galbickienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja- pirmininkas

Irma Rauluševičienė, tėvų atstovas – sekretorius

Jurgita Židžiūnienė, tėvų atstovas, – narys

 

Asta Milbutienė, tėvų atstovas, – narys

 

J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui – narys

 

L. Klikodujeva,direktoriaus pavaduotoja ugdymui -narys

 

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

 

L. Klibavičienė, mokytojo padėjėja, – narys

 

V.M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

 

2. Darbo taryba R. Juškauskienė, raštvedė – pirmininkas

I. Smilgienė, mokytoja-metod., – sekretorius

V.M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

3. Atestacinė komisisja V. Vaitiekūnienė, l.e.d. pareigas – pirmininkas

I. Smilgienė, mokytoja-metod., – sekretorius

E. Šedbarienė, vyr. mokytoja – narys

B. Zaksienė, vyr. mokytoja – narys

   4. Vaiko gerovės komisija V. Vaitiekūnienė, l.e.d. pareigas pirmininkas

I. Šivokienė, logopedė – pavaduotojas

S. Lodienė, logopedė – narys

D. Šukienė, priešm. ugd. mok. – sekretorius

J. Cibulskienė, pavaduotoja ugdymui – narys

L. Klikodujeva, kūno kultūros ped. – narys

V. M. Auglienė, vyr. mokytoja – narys

  5. Įsivertinimo darbo grupė L. Girdauskienė, vyr. mokytoja

E. Zdanienė, mokytoja

D. Šukienė, vyr. mokytoja

J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

(grupės kuratorė)

  6. Viešųjų pirkimų komisija L. Klikodujeva, direktorės pavad. ūkiui – pirkimų organizatorius

Ž. Didžiulienė, priešm. ugd. mokytoja – narys

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui – narys

  7. Inventorizacijos komisija Ž. Didžiulienė -pirmininkas

R. Juškauskienė, raštvedė – narys

I. Rauluševičienė, sandėlininkė – narys

  8. Priešmokyklinio ugdymo darbo grupė Z. Majauskienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja

 

D. Galbickienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja

Ž. Didžiulienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja

D. Šukienė, priešmokyklinio ugd. mokytoja

   9. Ugdymo programos rengimo ir koregavimo darbo grupė J. Cibulskienė , direktoriaus pavaduotoja ugdymui- darbo grupės vadovas

A. Pastelienė, vyr. mokytoja

E. Šedbarienė, vyr. mokytoja

J. Kreivėnienė, vyr. mokytoja

I. Smilgienė, mokytoja – metodininkė

Mokytojų tarybos pirmininkas – V. Vaitiekūnienė, l.e.d.pareigas

Metodinės tarybos pirmininkas – J. Cibulskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui