Direktorė – Vaida Vaitiekūnienė

Išsilavinimas – aukštasis – Klaipėdos pedagoginis universitetas
Dirba įstaigoje nuo 2019 m.

Vadybinis darbo stažas 24 m.

tel.: (8 37) 386608 mob. 864890448
e-paštas naminukas39@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Janina Cibulskienė
Išsilavinimas – aukštasis – ŠPI Klaipėdos ikimokyklinio auklėjimo fakultetas,
ŠPI visuomeninių profesijų fakultetas
Dirba įstaigoje nuo 1985 m.

Vadybinis darbo stažas 38 m.

tel.: (8 37) 386608
e-paštas naminukas39@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – Laurita Klikodujeva
Išsilavinimas – aukštasis – LKKA – sporto bakalauras; sporto magistras
Dirba įstaigoje nuo 2010 m.

Vadybinis darbo stažas 13 m.

tel.: (8 37) 386608
e-paštas naminukas39@gmail.com