Kauno lopšelyje-darželyje „Naminukas“ veikia 10 grupių: 3 – lopšelio, 5- ikimokyklinio ugdymo, 2- priešmokyklinio ugdymo.

„Ežiukų“ grupėje ugdomi 2-3 metų vaikai pagal lopšelio-darželio „Naminukas” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje yra atskiras miegamasis, sukurta tinkama aplinka, skatinanti įvairią vaikų veiklą, kūrybiškumą. Vyrauja šilti tarpusavio santykiai, teigiamos emcijos. Spalvingi žaislai ir žaidybinės zonos skatina vaikus veikti.
Didelis dėmesys skiriamas individualiam bendravimui su vaiku.

Grupėje dirba:
Julija Kreivėnienė, vyr. mokytoja
Vilhelmina Alijauskienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

 

 

 

„Pelėdžiukų“ (žr. nuotrauką kairėje) – mišraus amžiaus grupėje ugdomi 3-6 m. vaikai. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, žaisti, bendrauti pasirenkant sau draugus (bendraamžius ar jaunesnius). Vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Naminukas” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Daug dėmesio skiriama individualiam bendravimui su vaiku, teigiamų emocijų palaikymui vaiko socialiniam vystymui.

Grupėje dirba:
Elvyra Šedbarienė, vyr. mokytoja
Jolanta Nekrošienė, vyr. mokytoja
Aušrinė Domanaitienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

 

 

 

 

Lopšelio amžiaus grupėje „Viščiukai“ – 1.5-3 metų  vaikai ugdomi pagal lopšelio-darželio „Naminukas” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Didelis dėmesys skiriamas vaikų adaptacijai, savarankiškumo ugdymui, individualumui, sveikatos stiprinimui. Paruošta įvairiapusė vaikų ugdymosi aplinka skatina vaikų pažintinius, meninius gebėjimus, teigiamas emocijas, bendravimą.

Grupėje dirba:
Eglė Mačianskienė, mokytoja
Rita Jokšienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

 

 

 

„Varliukų“ – mišri priešmokyklinė grupė, ją lanko 5-6 metų vaikai. Grupė išsiskiria savo spalvingumu, turtingu LEGO centru ir sportinio inventoriaus gausa: staionarus sporto įrenginys, kamuoliai, lankai ir kt. Grupėje yra žaidybinės zonos gausiai aprūpintos priemonėmis: „Statau ir konstruoju“, „Parduotuvė“, „Ligoninė“, „Virtuvė“.

Grupėje dirba:
Dovilė Galbickienė, mokytoja – metodininkė
Augustina Auglytė, mokytoja
Jolanta Jonėnienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

 

 

 

 

„Beždžioniukų“ gr. ugdomi 3-6 m. vaikai pagal lopšelio-darželio „Naminukas“ ikimokyklinio ugdymo programą.Grupėje sukurta aplinka – dinamiška, atitinkanti kiekvieno vaiko interesus, poreikius bei galimybes. Yra įrengtas stacionarus sportinis įrenginys, kuris leidžia vaikui save išreikšti įvairiais judėjimo būdais. Turtinga aplinka, ugdymo priemonės, žaislai skatina vaikus žaisti, tyrinėti, eksperimentuoti. Grupėje puoselėjamas vaiko individualumas, savitumas, kūrybiškumas  bei pasitikėjimas savimi, kuris garantuoja vaikų poreikių tenkinimą ir jų kompetencijų ugdymą. Stengiamasi palaikyti šiltus tarpusavio santykius bei teigiamas emocijas.

Grupėje dirba:
Berutė Zaksienė, vyr. mokytoja

Kristina Grevė, mokytoja
Jūratė Praškevičienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

„Smalsučių“ grupėje ugdomi 3-6 m. amžiaus vaikai pagal lopšelio-darželio parengtą programą.Taikomi tradiciniai ugdymo metodai ir būdai. Svarbiausia šioje grupėje – sėkminga vaikų adaptacija, geras mikroklimatas, glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Grupės aplinka pritaikyta įvairių kompetencijų plėtojimui.
Grupėje dirba:
Živilė Didžiulienė, vyr. mokytoja
Jolanta Nekrošienė, vyr. mokytoja
Ilona Juodgudienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.
„Kačiukų“ grupėje vaikučių amžius nuo 2 iki 3 metų. Ugdymas organizuojamas pagal
lopšelio-darželio „Naminukas” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje sukurta jauki bei saugi vidaus atmosfera. Aplinka pritaikyta pagal vaikų amžių, poreikius bei gebėjimus. Įkurta judrioji zona, kur vaikai gali laisvai judėdami lavinti kūno raumenis.Taip pat įkurta ramioji zona, kur vaikai naudodamiesi pritaikytomis priemonėmis, gali lavinti tiek smulkiąją motoriką, tiek mąstymą, suvokimą apie aplinkoje esančius daiktus ir jų naudojimą.Paruošta aplinka ir pedagogų darbas skatina vaikų visapusišką ugdymą(si).
Grupėje dirba:
Sondra Panovienė, vyr. mokytoja
Jolanta Virbickienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.
Priešmokyklinėje „Boružėlių“ (žr. nuotrauką dešinėje) grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“.Daug metų vykdoma tarptautinis projektas-prevencinė socialinių įgūdžių formavimo programa „Zipio draugai“. Grupės aplinka skatina vaikus kūrybiškai veikti, bendrauti, plėtoti socialinę, pažinimo, komunikavimo kompetencijas. Grupėje įrengtas gamtos kampelis su akvariumu, kuris skatina vaikų domėjimąsi gyvąja gamta. Ugdomas savimi ir savo gebėjimais pasitikintį stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, pasirengęs sėkmingam mokymuisi mokykloje.
Grupei skirtos dvi patalpos: žaidimų kambarys ir miegamasis.

Grupėje dirba:
Irma Smilgienė, mokytoja-metodininkė

Elena Zdanienė, mokytoja
Laima Klibavičienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

„Meškučių“ grupėje ugdomi 3-6 m. amžiaus vaikai pagal lopšelio-darželio „Naminukas” pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą. Grupėje sukurta estetiška aplinka atitinkanti vaikų amžių su atitinkančiomis priemonėmis, žaislais. Grupės aplinka skatina vaikų kūrybiškumą, tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. Daug dėmesio skiriama individualiam bendravimui su vaiku, emocijų palaikymui, socialiniam vystymuisi.

Grupėje dirba:
Lina Girdauskienė, vyr. mokytoja
Diana Tamošiūnienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.

“Bitučių“ grupėje ugdomi 3-6 m. vaikai, pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinę programą. Grupėje sukurta, jauki ir saugi aplinka, atitinkanti vaikų amžių ir poreikius. Aplinka išskirta į dvi pagrindines zonas – judrią ir ramią. Įrengti „Šeimos“, „Statybų“, „Kūrybinių užsiėmimų“, „Linksmųjų skaičių“, „Smalsiųju gamtininkų“ „Skaitinių“ kampeliai. Grupėje vaikams sudarytos visos sąlygos, laisvai judėti, tyrnėti, kurti, smalsauti, mokytis, ilsėtis. Čia vaikai kiekvieną dieną laukiami, pasitinkami su šypsena ir mylimi.

Grupėje dirba:
Vilma Marija Auglienė, vyr. mokytoja
Reda Čirbienė, ikim. ugd. mokytojo padėjėja.