Mėnesio archyvas: sausio 2021

           Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2021m. sausio11d. įsakymu Nr. V- 48 „ Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. V-279 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo organizuojamas kasmetinis įstaigos direktoriaus veiklos vertinimas.

           Direktorius iki kiekvienų metų sausio 20d. privalo  supažindinti įstaigos bendruomenę su atliktomis praėjusių metų veiklos užduotimis, pasiektais rezultatais bei jų vertinimo rodikliais. Bendruomenė turi teisę per 10 dienų nuo viešai paskelbtos ataskaitos pateikti siūlymus dėl direktoriaus vertinimo lopšelio-darželio tarybai.

           Gerb. įstaigos bendruomenės nariai, jei turite siūlymų dėl direktorės Vaidos Vaitiekūnienės veiklos vertinimo raštu kreipkitės į lopšelio-darželio „Naminukas“ tarybos pirmininkę Dovilę Galbickienę elektroniniu paštu dp8108@gmail.com.

Vadovo ataskaita

Įkėlimo data 2021-01-19

Prieš užbaigiant 2020m. norėtųsi dar kartą pasidžiaugti gražiomis, šviesiomis ir be galo šiltomis ugdytinių tiek kasdieninės, tiek projektinės veiklos akimirkomis. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai, nepaisant ne visada šiais metais palankių ugdymo(si) sąlygų, sugebėjo visuomet būti energingi, motyvuoti veikti, teikti siūlymus, diskutuoti, atrasti, sukurti… Dėka sumanių, darbščių ir atsakingų priešmokyklinio ugdymo pedagogų parengta ne viena nuostabaus grožio paroda, tikslingas ir reikšmingas projektas. Pasidžiaukime projekto ” MIŠKO DOVANOS” bei   virtualios parodos “IŠ DIENOS Į NAKTĮ, IŠ RUDENS Į ŽIEMĄ” akimirkomis.
Aktualu
Aktualu
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
Partneriai
Partneriai
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Kimochis”
Programa ,,Zipio draugai”
Programa ,,Zipio draugai”
Sveikatiada
Sveikatiada
tėvų linija
tėvų linija
vaikų linija
vaikų linija